Pregrada je izrađena od prozirnog pleksiglsa debljine 4 ili 5mm i učvršćena s L profilima od iverala u crnoj ili bijeloj boji. Također pregrada može biti izrađena i s nogama od pleksiglasa.

Djelatnici u ljekarnama, drogerijama, trgovinama mješovitom robom, pekarama, mjestima gdje se događa primopredaja robe, zdravstvene ustanove, svi oni koji ovih dana rade i izloženi su prijenosu potencijalne zaraze mogu koristiti ovaj zaštitni vizir i spriječiti prskanje čestica i osigurati zaštitu za sebe i druge.

Sljedeći korak u zaštiti je pregrada/barijera od pleksiglasa koja se postavlja u urede i pultove za sprječavanje direktnog kontakta u uslužno-prodajnim prostorima, benzinskim postajama, pekarama, trgovinama mješovite robe i ostalim uredima.

Pregrada je izrađena od prozirnog pleksiglsa debljine 4 ili 5mm i učvršćena s L profilima od iverala u crnoj ili bijeloj boji.

Pregrada sadrži otvor za primopredaju proizvoda/usluga. Pleksiglas je čvrst materijal poznat kao akrilno staklo, siguran, teško lomljiv, periv i otporan na čišćenje dezinficijensima. Pregrada služi kao sigurna zaštita pri radu.