Osnovne djelatnosti tvrtke Pismoreklam d.o.o. su usluge digitalnog tiska, prodaja promidžbenih materijala te izrada reklamnih rješenja, a trajni cilj je postizanje učinkovitosti i vrhunske kvalitete i pouzdanosti u provedbi naših poslovnih procesa i pritom štititi okoliš od negativnih utjecaja.

Temeljno opredjeljenje uprave je biti i ostati snažan i pouzdan poslovni partner svim klijentima te istovremeno krajnjim kupcima ponuditi sav asortiman kvalitetnih proizvoda po pristupačnim cijenama.

Težnja je razvoj poslovanja u svim segmentima te osiguravanje snažne prisutnosti na domaćem i europskom tržištu u cilju ostvarivanja visoke prepoznatljivosti brenda Pismoreklam.hr kao kvalitetnog i pouzdanog partnera koji skrbi o zaštiti okoliša.

Kupac nam je uvijek na prvom mjestu. Iskreni smo prema sebi, kolegama, partnerima i kupcima. Komuniciramo jasno, otvoreno, jednostavno i zabavno.

Neprekidno ulažemo u resurse za savladavanje novih tehnoloških izazova i njihovu primjenu u rastućim zahtjevima tržišta te za održavanje i poboljšavanje konkurentnosti.

Pratimo, striktno poštujemo i provodimo sve zakonske, provedbene i druge obvezujuće zahtjeve.

Temeljimo našu poslovnu uspješnost na zadovoljstvu kupaca i korisnika usluga te na ispunjavanju i predviđanju njihovih zahtjeva i očekivanja, uz naglašenu svijest o potrebi očuvanja okoliša kroz neprekidno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001.

Tvrtka Pismoreklam d.o.o. se obvezuje analizirati rizike i prilike unutar sustava upravljanja i poduzimati potrebne aktivnosti za njihovo rješavanje, odnosno poboljšavanje te trajno skrbiti o zaštiti okoliša, a redovitim ocjenjivanjem aspekata okoliša i utjecaja na okoliš povezanih s poslovnim procesima tvrtke nastojati poboljšati mjerljive rezultate zaštite okoliša.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem dostupna je i obvezujuća za svakog zaposlenika, a dostupna je i svim zainteresiranim stranama.

U Požegi, 1. rujna 2023.

Luka Mandić, mag.ing.comp., direktor

Politika