VRSTA USLUGE: Strojno Vezenje
KLIJENT: Struja Miljanović
KORIŠTENI MATERIJALI: prema nalogu naručitelja
GODINA IZRADE: 2022.